Den här websidan ser mycket bättre ut i en bläddrare som följer rådande webstandard, men du kan titta på sidan med andra bläddrare också.

Bluefish :: Info

Bluefish logo
Bluefish

Bluefish info

Teknik

Arbeta på Bluefish

Kontakt

Teknik

Här följer korta presentationer av ett axplock av de tekniker som vi har god erfarenhet av på Bluefish.

Java

Bygger ni system i Java? På Bluefish har vi mycket stor erfarenhet av systemutveckling i Java med en hel rad av verktyg och produkter som exempelvis VisualAge for Java, Eclipse, ANT, GemStone/J, JBuilder, Hibernate, TopLink, OrbixWeb osv.

J2EE - Applikationsservrar

I dag byggs många system med J2EE-arkitektur (Java 2 Enterprise Edition). Flera av oss på Bluefish har erfarenhet av att ro iland J2EE-projekt. Vi hjälper till med teknik, arkitektur och kunskapsöverföring. Applikationsservrar vi har arbetat med inkluderar t.ex. BEAs Weblogic, IBMs WebSphere och opensource-alternativet JBoss.

Jakarta-Struts

Funderar du på att bygga en Webapplikation med JSP/Servlet-teknik? Ramverket Jakarta-Struts kan då vara en lämplig plattform för din applikation. Vi på Bluefish har stor erfarenhet av att bygga web-applikationer med Struts, allt från vår egen fest-sajt Fixafest.nu till stora applikationer inom finans och myndighet.

OpenSource och Linux

På Bluefish använder vi så långt som möjligt verktyg och komponenter skrivna i öppen källkod (främst under OSI-certifierade licenser, men även andra). Vi använder själva Debian GNU/Linux på våra servrar för olika ändamål exempelvis brandvägg, DNS, eposthantering, webserver, filserver mm. Vi är också aktiva i ett flertal projekt med öppen källkod.

C++

Vissa tycker att C++ har blivit ett ålderdomligt språk men det är fortfarande mycket efterfrågat och utvecklas kontinuerligt. Bluefish har medarbetare som använder C++ i flera projekt och har stor erfarenhet av att skriva alltifrån nätverksprotokoll på låg nivå till stora affärssystem. I arbetet används verktyg som exempelvis Visual Studio, C++ STL, Iona Orbix och BEA Tuxedo.

Bluefish logo

Bluefish AB :: Sturegatan 34 :: 114 36 Stockholm :: tel 08 459 93 30 :: fax 08 459 93 39 :: e-post info@bluefish.se