Den här websidan ser mycket bättre ut i en bläddrare som följer rådande webstandard, men du kan titta på sidan med andra bläddrare också.

Bluefish :: Info

Bluefish logo
Bluefish

Bluefish info

Teknik

Arbeta på Bluefish

Kontakt

Bluefish är ett konsultföretag med huvudinriktning på utveckling av avancerade serverapplikationer i Java. Bluefish startades 1999 och består idag av fem medarbetare med lång erfarenhet av systemutveckling (5-17 år).

Bluefish AB tillhör inte de stora drakarna inom IT-konsulting i Sverige, men vi är vana vid att hantera komplicerade system hos stora kunder. Ett bra exempel på detta är vår roll som systemarkitekter hos Riksskatteverket i deras projekt för elektronisk inkomstdeklaration över Internet. Detta har varit ett mycket lyckat projekt som sträckt sig över flera år (och flera produktionssatta leveranser). Vi har också tecknat ramavtal med både Stockholms läns landsting och Premiepensionsmyndigheten.

Som konsultföretag är Bluefish inte branschspecifikt utan våra kunder finns inom flera segment som stat, bank och finans, media m fl.

Bluefish i en mening

Bluefish är experter på utveckling av avancerade serverapplikationer i Java med open source-komponenter.

Det har alltid varit svårt att i korta ordalag beskriva vad Bluefish gör och är bra på. Meningen ovan försöker dock sammanfatta detta. Vi tänker så här kring nyckelorden:

Bluefish är experter på...

För att vara riktigt bra på någonting, så måste man tycka att det man håller på med är riktigt skoj. På Bluefish drivs vi av en passion för vårt arbete och en ambition att vara bland de främsta inom vårt område.

För att följa med i utvecklingen satsar vi stort på kompetensutveckling. Vi bevakar internationella konferenser inom våra områden och publicerar artiklar om intressanta ämnen. På Bluefish vill vi helt enkelt kunna det som efterfrågas imorgon. Kort sagt, vi vill ligga långt framme.

...utveckling av

Systemutvecklingen är kärnan som Bluefishs verksamhet kretsar kring. Vi skriver applikationskod, är mentorer för andra som skriver kod, skriver kod som testar applikationskod, skriver kod som integrerar befintliga system med annan kod, drar upp riktlinjerna för hur koden ska skrivas, etc etc.

Det är i första hand utveckling vi håller på med, även om vi också har kompetens inom drift, testning och projektledning.

...avancerade

Samtliga konsulter på Bluefish har högskoleutbildning och minst 5 års erfarenhet av systemutveckling. Bluefish tar ofta nyckelroller i de projekt som vi medverkar i. Vi tillför expertkunskaper om nyckeltekniker, ofta i mentor- eller arkitektrollen. Bluefish har en pragmatisk syn på teknik där kundens nytta är viktigast.

...serverapplikationer

Olika typer av miljöer ställer olika typer av krav. På Bluefish är vi vana att jobba i applikationsservermiljöer, flerskiktsarkitekturer och distribuerade system. Vi har valt att fokusera på stora komplexa system.

...i Java

Java, som utvecklingsplattform betraktad, är idag ett självklart val för de allra flesta större organisationer som bedriver egen utveckling. Java är också hörnstenen i den teknikkompetens som Bluefish kan erbjuda sina kunder.

Även om Java är vår strategiska plattform, så utvecklar vi också i: .Net, C++, Smalltalk, Perl etc.

...med open source-komponenter!

Vi har bred erfarenhet av att arbeta med kommersiella produkter från IBM, BEA, Microsoft och Oracle m fl. En Bluefish-konsult är pragmatisk i sitt teknikval. Det viktiga är att uppgiften blir löst och att nyttan för kunden blir som störst. Vi har tydligt märkt att denna attityd i många projekt leder till användning av open source-komponenter, som ett alternativ eller komplement till kommersiella produkter.

För företag och organisationer finns många fördelar, bland annat leverantörsoberoende, möjligheter till lägre kostnader, ofta tillgång till förbättringar som andra har gjort, och tillgång till källkod vilket ger möjligheter till egna anpassningar.

Varför ska du välja Bluefish?

Du ska välja Bluefish om du söker:

 • konsulter med lång teknisk erfarenhet
 • pragmatiska konsulter med fokus på kundnyttan
 • konsulter som har ambition och passion inom och för systemutveckling
 • ett bolag med många nöjda kunder som referenser

Särskild verksamhetskunskap

Bluefish besitter stor verksamhetskunskap inom flera branscher, men nedan följer två områden som vi vill framhäva.

Finansbranschen

För kunds räkning har våra Bluefishs konsulter bl a gjort följande:

 • NeoNet Securities, där vi gjort marknadskopplingar mot bl a Nasdaq, London Stock Exchange och Helsingfors.
 • Positioneringssystem åt ABN Amro/Alfred Berg.
 • OMs derivat-trading-klient, "CLICK Trade Application".
 • Andra klientapplikationer åt OM som använder OMnet API.
 • Bluefish har varit anlitad av Actant AG (f.d. QT Optec) i Schweiz för att integrera deras derivat-market-maker-system mot Eurex.
 • Har konsultat åt Jiway, på plats i London, som OMnet-expert, i syfte att hjälpa Jiways kunder att koppla upp sig mot deras system.
 • Vi har också utvecklat en FIX-engine i C++ som stödjer FIX 4.0, 4.1 och 4.2 åt kund.

Offentliga organisationer

Bluefish har lång erfarenhet av att arbeta inom projekt i stora organisationer trots vår ringa storlek. Vi har varit med om, och är fortfarande delaktiga i, att utveckla den elektroniska inkomstdeklarationen. Vi har hjälpt både Riksskatteverket, Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsen med kritiska verksamhetssystem.

Titta gärna på våra referensuppdrag.

/Per Rasmussen

Bluefish logo

Bluefish AB :: Sturegatan 34 :: 114 36 Stockholm :: tel 08 459 93 30 :: fax 08 459 93 39 :: e-post info@bluefish.se